Минали Събития

Art Point

Представяне на романа „Рана“ от Захари Карабашлиев в Разград

Захари Карабашлиев представи своя нов роман „Рана“ в Разград по инициатива на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ – гр. Разград.